Secuflow digestori

Waldner digestori sa Secuflow tehnologijom pouzdano štite zaposlene – sa rezultatima ispitivanja koji daleko prevazilaze zahteve standarda DIN EN 14175. Štetni gasovi i čestice se bezbedno odvode sa bočnih zidova i radne površine. Štaviše, Secuflow digestori pokazuju odlične vrednosti zadržavanja gasova čak i u slučaju gusto zbijenog radnog prostora ili intenzivnog kretanja pored digestora – i kada je prednji prozor otvoren. Ovo se postiže upotrebom malog dodatnog ventilatora koji usmerava protok vazduha a u isto vreme smanjuje ukupnu zapreminu odvodnog vazduha, što daje još jednu korisnu prednost – znatno manju potrošnju energije. Waldner Secuflow laboratorijski digestori imaju približno 33% manji protok vazduha od konvencionalnih sistema, dajući značajan doprinos ekološkoj efikasnosti u laboratorijama, obezbeđujući značajne uštede, kao i značajno nižu emisiju buke. Osim Secuflow tehnologije, ostale karakteristike su identične sa standardnim digestorima. Pored toga, neki od njih su posebno dizajnirani da omoguće eksperimentalni rad sa visokim toplotnim opterećenjima, prašnjavim materijama i rad sa recirkulacijom vazduha.