Termostati

Mnogi uzorci vode zahtevaju digestiju pre nego što se željeni parametri mogu izmeriti. Hach termostati su unapred programirani za mnoge parametre, imaju jedinstveni način rada sa jednim tasterom i brzo se zagrevaju na temperaturu od 150 °C - za manje od 10 minuta. Hach termostati su potpuno izolovani, opremljeni zaštitnim poklopcima i prihvataju većinu Hach testova. U zavisnosti od broja procedura koje obično izvodite paralelno, možete izabrati LT200 sa termostatom sa jednim blokom ili sa dvostrukim blokom, sa nezavisnim kontrolama temperature i trajanja. Za još brže digestije i više uštede vremena, Hach termostat velike brzine HT200S sa aktivnim sistemom hlađenja je najbolji izbor.