OES - Optička emisiona spektrometrija

Optičko -emisiona spektrometrija (OES) sa pobudom luk/varnica omogućava brzu elementarnu analizu čvrstih metalnih uzoraka. Ova tehnika zadovoljava najzahtevnije potrebe analize metaloprerađivačke industrije, u rasponu od kontrole proizvodnje do R&D, od pregleda ulaznog materijala do sortiranja otpada.

Belec de-tect prenosivi OES

Belec, izumitelj mobilne spektroskopije, postavlja nove standarde za tačnost i preciznost SA najkompaktnijim optičkim emisionim spektrometrom (OES) sa varnicom. U kombinaciji sa novodizajniranom FUSION PROBE...
Pročitajte više

Belec Compact Port HLC

Belec Compact Port HLC je jedinstven prenosivi hibridni spektrometar za istovremenu analizu metala i ugljenika, kombinovan sa jedinstvenom fleksibilnošću i najnovijim 6GSO-Systemom. U  najnovijoj generaciji prenosivih spektr...
Pročitajte više

ARL SMS-3500 automatizacija za jedan/više OES ili XRF

Thermo Scientific ARL SMS-3500 je automatizovano kompletno rešenje za jedan ili više OES ili XRF spektrometara koje povećava efikasnost laboratorija za kontrolu procesa u industriji metala, rudarstvu i cementnoj industriji. Lab...
Pročitajte više

ARL SMS-3300 automatizacija za jedan/dva OES ili XRF

Thermo Scientific ARL SMS-3300 automatizacija za jedan ili dva OES ili XRF spektrometra je kompletno rešenje za automatizaciju laboratorijskog toka koje omogućava veću efikasnost laboratorija za kontrolu procesa u industriji me...
Pročitajte više

ARL SMS-2300 robotska automatizacija za OES ili XRF

Thermo Scientific ARL SMS-2300 robotska automatizacija za OES ili XRF je automatizovano rešenje za kontrolu kvaliteta i optimizaciju procesa proizvodnje čelika. Sistem omogućava ispunjavanje strogih zahteva u analizi čelika uz ...
Pročitajte više

ARL iSpark 8860 Fire Assay analizator

Tradicionalna fire assay analiza je zahtevna, skupa i štetna po okolinu. Za razliku od te analize Thermo Scientific ARL iSpark 8860 Fire Assay analizator nudi jednostavnu, čistu alternativu tradicionalnoj kupelaciji korišćenjem...
Pročitajte više

ARL iSpark optički emisioni spektrometar

Prerađivačima metala je potrebno sveobuhvatno rešenje za analizu elemenata za širok spektar metalurških uzoraka. Thermo Scientific ARL iSpark optički emisioni spektrometar pruža rešenje od rutinske analize elemenata do istraživ...
Pročitajte više

ARL easySpark analizator metala

Thermo Scientific ARL easySpark analizator metala omogućava brzu, tačnu i pouzdanu analizu elemenata u čvrstim uzorcima metala u opsegu od tragova do procentualnih koncentracija. Ovaj novi stoni instrument za optičku emisionu s...
Pročitajte više