Sistemi za prečišćavanje vode

Dozirajte čistu ili ultračistu laboratorijsku vodu sa lakoćom koristeći Thermo Scientific Barnstead sistem za prečišćavanje vode. Ova kompletna tehnologija za prečišćavanje vode uključuje rešenja kako za najkritičnije, tako za i svakodnevne primene, od elektrodejonizacije do reverzne osmoze i destilacije. Osim toga, fleksibilne konfiguracije sistema omogućavaju uklapanje u laboratoriju bilo koje veličine. Dizajnirani za jednostavan rad i održavanje, Barnstead sistemi za prečišćavanje vode eliminišu potrebu za skupim servisnim uslugama. Proizvedeni korišćenjem najkvalitetnijih materijala i pouzdane tehnologije, bazirani su na više od 130 godina industrijskog iskustva. Postoji mnogo modela i konfiguracija koje možete izabrati u okviru pet različitih kategorija (tip 1 – sistemi za ultračistu vodu; tip 2 – sistemi za čistu vodu; tip 3 – sistemi za vodu sa reverznom osmozom; sistemi za destilaciju vode; kertridž sistemi) u skladu sa vašim potrebama. Izbor optimalnog sistema zavisi od kvaliteta napojne vode, laboratorijskih aplikacija, zahteva za zapreminom i budžeta.