Refraktometri

Refraktometri su analitički instrument koji koriste princip refrakcije, kako bi izmerili indeks prelamanja (RI) supstance. Refraktometri se koriste za određivanje čistoće i koncentracije sastojaka lekova, merenje sadržaja šećera u hrani i pićima, analizu naftnog ulja, itd., i vrlo su zastupljeni u raznim industrijama. ATAGO nudi različite tipove refraktometara - od prenosivih / ručnih modela, preko in-line refraktometara za potrebe monitoringa, do visoko preciznih modela - pokrivajući širok spektar primena.

PAN Series – Immersion refractometers

Jednostavno pričvrstite na ivicu rezervoara! Atago-ova PAN serija digitalnih potapajućih refraktometara pogodna je za bilo koju vrstu tečnosti, od tečnosti za čišćenje i obradu metala do hrane i pića. Postavite refraktometar ...
Pročitajte više

PRM Series – High Accuracy In-line refractometers

Sprečite opasnost prateći indeks prelamanja (nD), brix, koncentraciju (%) i temperaturu sa linijskim refraktometrima visoke preciznosti Atago iz serije PRM. Neki od modela imaju deo napravljen od specijalne legure Ni-Cr-Mo ili...
Pročitajte više

CM Series – In-line Concentration Monitors

Atago CM serija in line monitora je pogodna za upravljanje različitim procesima. Dostupan je širok spektar modela koji odgovaraju bilo kojoj potrebi - standardni modeli za praćenje koncentracije, modeli koji se mogu montirati ...
Pročitajte više

RePo Series

RePo serija nudi prenosne refrakto polarimetre - kompaktne i lagane instrumente koji služe i kao refraktometri i kao polarimetri. Budući da može meriti indeks prelamanja i optički ugao rotacije, serija RePo čini nevidljivo, vi...
Pročitajte više

Multi-Wavelength Abbe Refractometers

Abbe refraktometri sa više talasnih dužina mogu meriti indeks prelamanja ili Abbeov broj na različitim talasnim dužinama, u rasponu od 450 do 1100 ili 1500 nm, u zavisnosti od modela, pa su stoga pogodni za različite primene. R...
Pročitajte više

Traditional Abbe Refractometers

DR-A1 refraktometar (sa digitalnim ekranom) i NAR serija (standardni modeli) su tradicionalni Atagovi Abbe refraktometri. Vrlo jednostavnom operacijom postavljanja granične linije prelamanja na ukrštenim končanicama, ovi refrak...
Pročitajte više

Digital Differential Refractometer DD-7

DD7 digitalni diferencijalni refraktometar meri indeks refrakcije u rastvorima niske koncentracije (do 2%) sa izuzetno visokom tačnošću od ± 0,005%. Preporučuje se za uzorke poput nezaslađenog čaja i surfaktanata. Dve vrste ras...
Pročitajte više

RX-α series – Digital Refractometers

Atago-ova serija RX-α nudi automatske digitalne visokoprecizne refraktometre. Serija uključuje automatski digitalni refraktometar RX-5000α -Plus -najprecizniji refraktometar na svetu sa indeksom prelamanja od 1.32420 do 1.58000...
Pročitajte više

RX-i series – Digital Refractometers

Serija RX-i nudi automatske digitalne visokoprecizne refraktometre sa intuitivnom tehnologijom ekrana osetljivog na dodir, što čini navigaciju i odabir vrlo jednostavnim. Dolazi sa novo dodanim funkcijama, kao što su USB fleš d...
Pročitajte više

QR – Suction Type Refractometers

QR serija omogućava korisnicima merenje koncentracija potencijalno opasnih hemikalija (sumporna kiselina, natrijum hidroksid) bez kontakta sa njima. Obična voda iz česme dovoljna je za čišćenje i podešavanje nule.
Pročitajte više

Pallete – Portable Benchtop Refractometers

Prenosni i kompaktni digitalni refraktometri za brzo i jednostavno merenje briksa, indeksa prelamanja, koncentracije: šire, saliniteta u morskoj vodi, vodenih rastvora vodonik peroksida itd.
Pročitajte više

PEN Series – Dip Type Refractometers

Uronite refraktometar serije PEN u uzorak, pritisnite START - i izmerite. Odaberite model koji odgovara vašim potrebama, bilo za merenje briksa (0,0 do 85,0%), saliniteta, natrijum-hlorida, etil alkohola, urina ili vlage.
Pročitajte više

MASTER Series – Handheld Refractometers

Atago serija MASTER nudi veliki izbor ručnih refraktometara tradicionalnog analognog tipa. Odaberite odgovarajući refraktometar u zavisnosti od vrste uzorka i njegovog okruženja, i izmerite koncentraciju šećera, koncentraciju...
Pročitajte više

PAL Series – Pocket Refractometers

Atago-ova serija PAL sastoji se od digitalnih ručnih "džepnih" refraktometara. Kompaktna veličina PAL -a omogućava vam da ga lako nosite i koristite i u zatvorenom i na otvorenom, a neverovatno je jednostavan za upotrebu. Elim...
Pročitajte više