Ispitivanje brzine rastvaranja (disolucioni test) USP 1/2/5/6

Disolucioni testovi (testovi brzine rastvaranja) se koriste u farmaceutskoj industriji kako bi se okarakterisala svojstva rastvaranja aktivne supstance leka, oslobađanje aktivne supstance, kao i rastvaranje iz formulacije leka. U USP, Ph.Eur. i drugim međunarodno usklađenim farmakopejama dostupne su različite metode ispitivanja rastvaranja. Standardne tablete obično testiraju primenom metode lopatica (USP 2), kapsule i slične "lagane - plutajuće" forme se testiraju metodom korpica (USP 1), dok se za transdermalne oblike koriste metode lopatice preko diska (USP 5) i rotirajućeg cilindra (USP 6).