Sejalice

Raspodela veličine čestica utiče na fizička i hemijska svojstva čvrstih materija. Stoga je ovaj kriterijum od najveće važnosti u kontekstu nauke i kontrole kvaliteta. Samo ako distribucija veličina ostane konstantna, može se garantovati stabilan kvalitet proizvoda, kao što pokazuju sledeći primeri: • čvrstoća betona zavisi od veličine čestica cementa • na ukus čokolade utiče finoća kakaoa • karakteristike protoka i rastvorljivost praškova za pranje zavise od finoće i oblika čestica osnovnih materijala. Retsch test sita za prosejavanje i softver za procenu su ključni za laku, brzu, ponovljivu i pre svega tačnu analizu.