https://analysis.rs/wp-content/uploads/2021/10/circles-4.svg

Aplikativna podrška

ANALYSIS DOO tim je blagovremeno prepoznao potrebu za razvojem i unapređenjem usluge pružanja aplikativne podrške korisnicima svoje opreme. Danas je aplikativni tim ANALYSIS prepoznat od strane korisnika kao pouzdan partner i lider u svom domenu, zahvaljujući znanju stečenom kroz rad sa najnovijim tehnologijama.

ANALYSIS pruža aplikativnu podršku u industriji farmacije, zaštite životne sredine, hrane i pića, i drugim industrijama, kao i u nauci i medicini.

Naše aplikativne programe vode iskusni menadžeri sa visokom stručnom spremom iz oblasti fizičke hemije, hemije, biohemije, tehnologije i farmacije, koji pružaju stručnu pomoć korisniku – od izbora adekvatne opreme i izvođenja rutinskih analiza, do razvoja i implementacije izuzetno složenih i posebno zahtevnih analitičkih metoda.

U domenu aplikacija ANALYSIS svojim korisnicima nudi sledeće usluge:

 • Konsalting prilikom odabira metodologije i optimalne laboratorijske opreme u skladu sa zahtevima korisnika
 • Razvoj i implementaciju analitičkih metoda
 • Validaciju/verifikaciju analitičkih metoda

Konsalting prilikom odabira laboratorijske opreme

U domenu konsaltinga, aplikativna podrška ANALYSIS Vam može ponuditi sveobuhvatna i adekvatna rešenja u smislu odabira odgovarajuće metodologije i instrumentacije u zavisnosti od vaših zahteva i potreba.

Kroz konstruktivne razgovore sa Vama, naš tim za aplikativnu podršku pristupa detaljnom i pravilnom definisanju Vašeg zahteva, što podrazumeva utvrđivanje parametara koje je potrebno odrediti/analizirati, u cilju odabira adekvatne metodologije i, konačno, neophodne instrumentacije.

U ovoj fazi konsaltinga trudimo se da, gde god je to primenjivo postignemo ispunjenje sledećih kriterijuma:

 • Tačnost
 • Preciznost
 • Osetljivost
 • Količina uzorka
 • Selektivnost
 • Priroda uzorka
 • Destruktivnost/nedestruktivnost tehnike
 • Pouzdanost
 • Jednostavnost
 • Vreme trajanja analize
 • Ekonomska isplativost

U saradnji sa našim sektorom prodaje, dostavljamo Vam najbolje moguće finansijsko rešenje u formi ponude.

Razvoj i implementacija analitičkih metoda

Usluga razvoja i implementacije analitičke metode prema Vašem izboru podrazumeva njen razvoj i uvođenje u rutinsku upotrebu u Vašoj laboratoriji, bilo da je reč o standardnoj metodi, modifikovanoj standardnoj metodi ili nestandardnoj metodi.

Tokom ovog postupka, aplikativna podrška ANALYSIS može Vam pružiti uslugu koja bi podrazumevala sledeće faze i aktivnosti:

I Faza: Priprema

 • Spisak neophodnih hemikalija i prateće opreme sa procenjenim količinama, u zavisnosti od broja matriksa koji su obuhvaćeni metodom
 • Detaljan plan razvoja metode sa vremenskim okvirima

II Faza: Razvoj metode

 • Razvoj i uvođenje metode
 • Konsultacije u vezi izvođenja eksperimenata u skladu sa planom razvoja metode
 • Obrada i analiza dobijenih eksperimentalnih rezultata

III Faza: Validacija i implementacija metode

 • Detaljni validacioni plan sa vremenskim okvirima izvođenja eksperimenata
 • Obrada rezultata validacije
 • Izrada radnog uputstva
 • Izrada izveštaja o validaciji metode
 • Procena merne nesigurnosti
 • Izrada izveštaja o proceni merne nesigurnosti
 • Izrada plana interne kontrole kvaliteta metode
 • Izrada kontrolnih karti u skladu sa planom interne kontrole kvaliteta metode

Validacija / verifikacija analitičkih metoda

Reputacija Vaše laboratorije, kao i njena konkurentnost na tržištu, zavise umnogome od mogućnosti da dokažete da su ispitivanja koja obavljate pouzdana, a rezultati validni.

Primarni cilj laboratorijskih ispitivanja jeste dobijanje pouzdanog rezultata koji je u skladu sa propisanim zahtevima, specifikacijama, standardima, pravilnicima i/ili zakonom.

Tokom postupka validacije/verifikacije aplikativna podrška ANALYSIS može Vam pružiti uslugu koja bi podrazumevala sledeće faze i aktivnosti:

I faza: Priprema za validaciju metode

 • Spisak neophodnih hemikalija i prateće opreme sa procenjenim količinama u zavisnosti od broja matriksa koji su obuhvaćeni validacijom
 • Detaljan validacioni plan sa vremenskim okvirima

II Faza: Validacija metode

 • Razvoj i uvođenje metode
 • Izrada radnog uputstva i izvođenje eksperimenata u skladu sa validacionim planom
 • Obrada rezultata validacije
 • Izrada izveštaja o validaciji metode
 • Procena merne nesigurnosti
 • Izrada izveštaja o proceni merne nesigurnosti

III Faza: Interna kontrola kvaliteta metode

 • Izrada plana interne kontrole kvaliteta metode
 • Izrada kontrolnih karti u skladu sa planom interne kontrole kvaliteta metode

Sa godinama iskustva koje su iza nas, možemo reći da skoro svaki Vaš zahtev možemo uspešno rešiti. U svakom našem poduhvatu trudimo se da pružimo svoj maksimum, tako da svakom korisniku posvetimo dovoljno vremena tokom trajanja celog projekta, bez obzira na koju uslugu iz našeg portfolia se to odnosilo.