Pokretni digestori

U pokretne digestore kompanije Waldner spadaju AeroEm i MobilAir modeli.

Waldner AeroEm je potpuno opremljen laboratorijski digestor, izrađen u skladu sa svim zahtevima standarda DIN EN 14175. AeroEm je opremljen točkićima i fleksibilnim servisnim priključcima i može se postaviti gde god je to potrebno. Njegovo servisno krilo pruža dodatne mogućnosti kao što su dovod vazduha i izvlačenje vazduha. Gornji deo je napravljen od potpuno providnog sigurnosnog stakla sa duplim pregradama. Maksimalna sigurnost je zagarantovana kombinovanjem posebne tehnologije protoka od vrha digestora ka donjem delu radne zone.

Waldner MobilAir pokretni digestor se može koristiti i u režimu odsisnog vazduha ili u režimu recirkulacije vazduha kao i da se postavi gde god je potrebno (u režimu recirkulacije vazduha). Njegove kontrolne jedinice se nalaze spolja. Dostupne su tri verzije filtera za bezbedno uklanjanje zagađivača iz okoline vazduh:

  • Hepa H13 kombinovani filter sa uloškom od aktivnog uglja i filterom za čestice tipa „BEP“ za neorganske gasove i pare
  • Gasni filter sa petoslojnom podlogom od aktivnog uglja za organske gasove i pare
  • „P“, Hepa H13, Midilar MDSA filteri za odvajanje čestica“