Mašine za poliranje i topljenje uzoraka

Priprema uzoraka metala i materijala za analizu primenom optičke emisione spektroskopije (OES) i analize rendgenske fluorescencije (XRF) postaje sve važnija. Čak i manja kontaminacija ili blago defektne površine na uzorcima mogu dovesti do pogrešnih rezultata analize i pogrešne interpretacije. Posebno za analizu metala, površina uzorka mora biti savršeno pripremljena jer svaka spektroskopska analiza može biti dobra samo koliko i kvalitet uzoraka. Brušenje obezbeđuje da se stvori ravna površina na kojoj su sve komponente površine, ako je moguće, na jednom nivou. HERZOG nudi različite opcije - brušenje trakom ili čašom, grubo i fino mlevenje, hlađenje uzorkovanom vodom, kao i opcionu glodalicu. Kada je u pitanju XRF, druga tehnologija može igrati glavnu ulogu u kvalitetnoj pripremi uzoraka. Topljenje u XRF-u je princip spajanja uzorka praha i litijum borata u staklenu perlu. FLUKSANA nudi VITRIOX fuzione mašine sa visokom stopom automatizacije i implementiranim visokim bezbednosnim zahtevima.