Kolone i potrošni materijal

Da biste povećali produktivnost hromatografije i postigli ponovljive rezultate, potrebno je optimizovati ceo tok rada, od uzorka do rezultata. Izborom pravog alata, od pripreme uzorka (ručnog ili automatizovanog) do hemijske kolone najveće selektivnosti, i najčistijih bočica, održava se integritet uzorka. To takođe znači najveću efikasnost instrumenta i smanjenu potrebu za ponovnom skupom analizom.
Thermo Scientific nudi najveći portfolio rukovanja uzorcima, uključujući bočice, pločeice i zatvarače, kolone različitih hemija u širokom rasponu dimenzija, kao potrošni material za pripremu uzoraka (SPE kertridže, špriceve, filtere itd.). Prelistajte katalog kako biste odabrali potrošni material koji najviše odgovara vašim potrebama za gasnu, tečnu i jonsku hromatografiju.

Korisni linkovi: (nano)Viper Fingertight spojnice