Oprema za pripremu uzoraka u elementalnoj analizi

Neophodno je da uzorak bude reprezentativan, homogen i pogodan za analitičku metodu od interesa. Adekvatna priprema uzorka rezultuje većom tačnošću i preciznošču, kraćom analizom i nižim troškovima. Stoga, ona predstavlja ključan korak u bilo kojoj analitičkoj proceduri. U našem portfoliu za pripremu uzoraka u elementalnoj analizi možete pronaći mašine za presovanje uzoraka u vidu tableta i mašine za topljenje, pogodne za XRF analizu, mašine za poliranje uzoraka, koje se koriste u OES i XRF analizama, kao i sisteme za mikrotalasnu digestiju, jednostavne za rukovanje i pogodne za digestiju širokog spektra uzoraka.

speedwave ENTRY

Speedwave ENTRY sistem za mikrotalasnu digestiju obezbeđuje brzu i pouzdano razaranje jednostavnih uzoraka hrane i uzoraka životne sredine, i kad god je ekonomičnost neophodna. Stoga se često koristi u rutinskoj analitici za st...
Pročitajte više

speedwave XPERT

Berghof speedwave XPERT sistem za mikrotalasnu digestiju je dizajniran za profesionalno razaranje uzoraka iz geologije, životne sredine, hrane, farmacije i uzorka karakterizacije materijala. Uz sigurnost korisnika kao glavni pr...
Pročitajte više

Posude pod pritiskom digestec DAB

Berghof-ov Digestec DAB sistem za digestiju je pogodan za najizazovnije uzorke u velikim količinama. DAB posude pod pritiskom se posebno odlikuju otpornošću na pritisak do 200 bara, nudeći savršena rešenja za najsloženije uzo...
Pročitajte više

Mašine za poliranje uzoraka za OES analizu

HERZOG nudi odgovarajuće rešenje za pripremu za sve potrebe korisnika – od potpune automatizacije do ručnih samostalnih mašina. Dostupne su različite opcije, uključujući mašine sa brusnom trakom ili nosačem/držačem za grubu i f...
Pročitajte više

Mašine za topljenje uzoraka za XRF analizu

Fuzija u XRF-u je princip spajanja uzorka praha i litijum borata u staklenu perlu. Složen proces pripreme i visoki bezbednosni zahtevi postavljaju visoke zahteve za mašine za ovu vrstu pripreme uzoraka. VITRIOX mašine za toplje...
Pročitajte više

Mašine za presovanje uzoraka

RETSCH nudi tri modela mašina za presovanje uzoraka (presa) u vidu tableta sa različitim silama pritiska za pripremu čvrstih i glatkih peleta pogodnih za XRF analizu. Čvrsti, visokokvalitetni peleti su važan preduslov za pouzda...
Pročitajte više