Turbidimetri

Zamućenost je mera intenziteta propuštene svetlosti kroz tečni uzorak. Zbog prisustva suspendovanih čestica, poput čestica gline, mikroorganizama, organske materije i koloida, voda može postati mutna. Zamućenost je fizičko svojstvo koje ukazuje na koncentraciju rasejavajućih čestica u vodi i stoga predstavlja važan parametar kvaliteta vode. Meri se optički, putem rasejanja svetlosti prilikom njenog proslaska kroz uzorak vode. Turbidimetri koriste nefelometrijsku metodu za merenje zamućenosti i očitavaju je u nefelometrijskim jedinicama zamućenosti (NTUs), ili u FNU i FTU (eng. Formazin Nephelometric Units, Formazin Turbidity Unit). Hach-ovi najnoviji instrumenti daju pouzdane i tačne rezultate prilikom merenja zamućenosti. Hach je predstavio revolucionarni laboratorijski turbidimetar TU52 za pijaću vodu i druge aplikacije vezane za čistu vodu, kao i TL23 turbidimetar za aplikacije sa širokim opsegom zamućenosti.