Masena spektrometrija

Masena spektrometrija je instrumentalna tehnika analiza koja je zasnovana na merenju vrednosti m/z (molekulska masa/naelektrisanje) hemijske vrste od interesa. Uz razvoj sistema za obradu podataka i napredne elektronike, od 80ih godina prošlog veka široko je prihvaćena i korišćena u laboratorijama širom sveta. Za merenje m/z vrednost je moguće iskoristiti nekoliko fizičkih principa, te postoje maseni spektrometri bazirani na kvadrupolnim filterima masa, magnetnim sektorima, jonskim zamkama itd. Thermo Scientific od 1973. god. nudi komercijalni maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom, i od tada je vodeća kompanija u ovom polju. Sa uvođenjem Orbitrap detektora 2006. godine otpočinje nova era u masenoj spektrometriji visoke rezolucije i tačne mase, što je dovelo do eksplozivnog napretka u poljima metabolomike, proteomike i ostalih analiza koje zahtevaju visoko kvalitetne podatke. Portfolio masenih spektrometara i kompletnih analitičkih rešenja za brojne aplikacije su dostupni na veb sajtu.

LC-MS - Tečna hromatografija sa masenom spektrometrijom

Nova generacija Thermo Scientific sistema za tečnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom (LC-MS) omogućava lakoću korišćenja bez žrtvovanja performansi. Objedinjena arhitektura instrumenata omogućava korišćenje istih dodataka na razl...

Pročitajte više

GC-MS - Gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom

Sistemi za gasnu hromatografiju-masenu spektrometriju (GC-MS) firme Thermo Scientific pružaju visoku oseljivost i ponovljive rezultate i pri najizazovnijim aplikacijama – čak i onim koje uključuju kompleksne matrikse, što omogućava koris...

Pročitajte više

IRMS - Masena spektrometrija odnosa izotopa

Masena spektrometrija odnosa izotopa (IRMS) omogućava razumevanje porekla jedinjenja i njegove istorije kroz njegov izotopski sastav. Maseni spektrometri odnosa izotopa Thermo Scientific omogućavaju precizno i osetljivo merenje izotop...

Pročitajte više

Softveri za masenu spektrometriju

Softverske platforme za masenu spektrometriju pojednostavljuju vaše MS i MS/MS analize. Sadrže intuitivne i jednostavne interfejse koji sa lakoćom prikupljaju, analiziraju, organizuju i izveštavaju o podacima generisanim različitim siste...

Pročitajte više

Generatori azota i vodonika i kompresori

Veliki izbor generatora azota, vodonika i kompresora kompanije Peak Scientific imaju primenu u raznim oblastima, uključujući GC & GC-MS, LC-MS, ICP-MS i FT-IR. Generatori gasa Peak Scientific su praktična i isplativa alternativa boc...

Pročitajte više

Sertifikovani referentni materijali

Lab Instruments proizvodi kitove spremne za upotrebu koji sadrže smeše stotina standarda pesticida za kalibraciju analitičkih instrumenata kao što su GC-MS/MS, GC-HRMS, LC-MS/MS, LC-HRMS, itd. Lab Instruments ima sertifikovanih 2200 orga...

Pročitajte više

Aplikacije u masenoj spektrometriji

Kompanija Thermo poseduje zavidnu kolekciju različitih aplikacija za masenu spektrometriju, koja se proteže preko različitih oblasti, a uključuje proteomiku, forenzičku toksikologiju, istraživanja u farmaciji, metabolomiku, klinička istr...

Pročitajte više

IC-MS – Jonska hromatografija sa masenom spektrometrijom

Mogućnosti jonske hromatografije se povećavaju korišćenjem masenih spektrometara u funkciji detektora. Ova kombinacija se može koristiti kada je neophodno poverenje u analizu, jer masena detekcija dramatično poboljšava detekcio...
Pročitajte više