Kertridži i filteri

Sistemi kertridža su ključne komponente svakog sistema čiste vode. Laki su za rukovanje i održavanje. Thermo Scientific nudi kompletnu liniju kertridža i sistema filtera za sve vaše potrebe prečišćavanja i predtretmana u jednom koraku. Njihov dizajn za brzo otpuštanje/povezivanje omogućava laku zamenu kertridža i pojednostavljuje održavanje, zaobilazeći troškove poziva servisa. Štaviše, spojevi i šavovi su ultrazvučno zavareni kako bi se sprečila kontaminacija hemijskim lepkovima

Raznovrsne konfiguracije ispunjavaju niz specifičnih aplikacija. Tipične primene sistema kertridža uključuju:

 • Opšta laboratorijska svrha
 • Opšta laboratorijska oprema (vodena kupatila, inkubatori, itd.)
 • Autoklav
 • Ovlaživanje
 • Pranje/ispiranje staklenog posuđa

Postoji nekoliko tipova sistema kertridža koje nudi Thermo Scientific:

 • B-Pure
 • Bantam dejonizator
 • Hose nipple kertridži
 • B-Pure ½ Size filteri

Odgovarajući model za vašu primenu može se izabrati na osnovu kapaciteta, vrste napojne vode i protoka.

 • Kapacitet skladištenja:  1 L do 30 L/dan u zavisnosti od napojne vode
 • Napojna voda: prethodno prečišćena ili pijaća iz slavine
 • Brzine protoka: 0,63 L/min do 4 L/min
 • Monitoring: otpornost/provodljivost

Potražite „Vodič kroz sisteme za prečišćavanje vode“ ili „Waterbook“ za opširnije informacije ili posetite Interaktivni vodič firme Thermo Scientific da biste lako pronašli pravi sistem za svoje potrebe.

Korisni linkovi:
Vodič kroz sisteme za precišćavanje vode 
Waterbook

Dostupno u zemljama :