Specijalni digestori za rad sa agresivnim kiselinama i toplotnim opterećenjem

Waldner Secuflow EN7 i EN7 digestori su dizajnirani za specijalne primene – rad sa visokim toplotnim opterećenjem i/ili rad sa koncentrovanim neorganiskim kiselinama. Kao takvi, moraju da ispune veoma visoke zahteve u skladu sa DIN EN 14175-7. Njihov dizajn protoka vazduha je prilagođen da garantuje bezbedno izvlačenje gasova – čak i kada se radi sa visokim izvorima toplote ili sa jakim kiselinama kao što su perhlorna i fluorovodonična kiselina. Ostali specijalni digestori omogućavaju rukovanje radio izotopima, prašnjavim supstancama (Secuflow IONIC) i rad sa recirkulacijom vazduha (Secuflow Green Fumehood – GFH).