Servisni moduli

Servisni moduli su ključni u laboratorijama: oni snabdevaju prostoriju svim medijumima koji su zaposlenima potrebni za njihov rad. Servisni stubovi, viseći moduli ili servisna krila su modularnog dizajna i okrenuti ka potrebama korisnika – obezbeđujući da su sve instalacije i kontrolni elementi na dohvat ruke.

Servisna pregrada radnih stolova čini osnovu snabdevanja medijumima u laboratorijama. Nudi širok spektar opcija za dizajn individualnog radnog prostora, omogućavajući brzu promenu i nadogradnju.

Inovativna šina za dodatnu opremu ispod servisne ploče sadrži korisne elemente, pretvarajući laboratorijsku radnu jedinicu u vaš sopstveni individualni radni prostor.

Servisni paneli – osnova servisnih modula – uklapaju se neprimetno, glatkog su dizajna bez praznina, a skrivena dodatna šina za dodatne funkcije je upravo tamo gde je potrebna. Ovo rešenje pojednostavljuje čišćenje i ispunjava najstrože higijenske standarde.

Modularne ploče se mogu brzo zameniti, a ako je potrebno, i naknadno ugraditi u trenu. Instalacije za vodu i komprimovani vazduh mogu se brzo produžiti i postaviti, zahvaljujući sistemu brzih spojnica – bez ikakvih značajnijih poremećaja u radu laboratorije.

Servisni moduli uključuju:

  • Element servisnog kanala
  • Servisnu pregradu („kičmu“) centralnih stolova
  • Servisno krilo
  • Viseća servisna grana
  • Servisna kolona
  • Servisni distributivni terminal
  • Servisni kanal montiran na stolu

Pogledajte Tehnički katalog za detaljnije informacije o tipovima servisnih modula i kontaktirajte nas da vam pomognemo da pronađete najbolje rešenje za vašu laboratoriju.