Mlinovi, sejalice i mašine za presovanje uzoraka

Retsch je vodeći proizvođać za opremu za pripremu uzoraka za analizu i karakterizaciju čvrstih materija. Na osnovu jednog veka iskustva Retsch razvija opremu za mlevenje i sejanje koju karakterišu odlične performanse, praktičnost rada, bezbednost i dug vek trajanja. Pouzdana i tačna analiza može se garantovati samo ponovljivom pripremom uzorka. „Umetnost mlevenja i homogenizacije” je pretvaranje laboratorijskog uzorka u reprezentativni deo uzorka homogene analitičke finoće. Za ove zadatke Retsch nudi sveobuhvatan asortiman najsavremenijih mlinova i drobilica za grubo, fino i ultra-fino smanjenje veličine skoro svakog materijala. Izbor alata i pribora za mlevenje ne samo da obezbeđuje pripremu širokog spektra materijala bez kontaminacije, već i prilagođavanje individualnim zahtevima različitih oblasti primene kao što su građevinski materijali, metalurgija, prehrambena industrija, farmaceutski proizvodi ili životna sredina. Pored toga, u cilju optimizacije pripreme uzoraka sa mlinovima, drobilicama i sitama, Retsch nudi pomoćnu opremu kao što su razdeljivači, prese za pelete, hranilice i uređaji za sušenje uzoraka.

Mlinovi

Za hemijske i fizičke analitičke metode kao što su AAS, NIR, ICP ili XRF neophodno je da uzorak bude savršeno homogenizovan do odgovarajućeg stepena analitičke finoće. Pouzdana i tačna analiza može se garantovati samo ponovljivom pripr...

Pročitajte više

Sejalice

Raspodela veličine čestica utiče na fizička i hemijska svojstva čvrstih materija. Stoga je ovaj kriterijum od najveće važnosti u kontekstu nauke i kontrole kvaliteta. Samo ako distribucija veličina ostane konstantna, može se garantovati...

Pročitajte više

Razdeljivači uzoraka

Retsch isporučuje razdelnike uzoraka kao što su rotirajući delioci i razdelnici uzoraka, koji dele sve čvrste materije tako precizno da karakterističan sastav svake frakcije uzorka tačno odgovara onom originalnog masovnog uzor...
Pročitajte više

Mašine za presovanje uzoraka

Retsch nudi tri modela mašina za presovanje uzoraka (presa) u vidu tableta sa različitim silama pritiska za pripremu čvrstih i glatkih peleta pogodnih za XRF analizu. Čvrsti, visokokvalitetni peleti su važan preduslov za pouzda...
Pročitajte više

Pomoćna oprema

Pored razdelnika uzoraka i prese za pelete, Retsch nudi sledeće pomoćne instrumente: testere indeksa vezivanja, sušače uzorka, hranilice, ultrazvučna kupatila i uređaje za karakterizaciju prašine. Pomoćni instrumenti RETSCH...
Pročitajte više

Aplikacije u oblasti mlevenja i sejanja

Oprema za pripremu Retsch nudi širok spektar primena kao što su: redukcija veličine homogenizacija mešanje trituracija drobljenje fino mlevenje
Pročitajte više

Mašine za presovanje uzoraka

RETSCH nudi tri modela mašina za presovanje uzoraka (presa) u vidu tableta sa različitim silama pritiska za pripremu čvrstih i glatkih peleta pogodnih za XRF analizu. Čvrsti, visokokvalitetni peleti su važan preduslov za pouzda...
Pročitajte više