Specijalne mašine za pranje laboratorijskog posuđa sa generatorom pare

Fedegari nudi inovativne laboratorijske mašine za pranje laboratorijskog posuđa koje koriste generatore pare. Osim što poboljšava performanse čišćenja, korišćenje pare kao sredstva za čišćenje u skladu je sa ekološkim standardima – minimizira potrebu za deterdžentima, kao i potrošnju vode.

FGW – Mašina za pranje laboratorijskog posuđa
Nova i inovativna mašina za pranje laboratorijskog posuđa Fedegari FGV Lab koristi generator pare za poboljšanje performansi pranja. Para ima optimizovano omekšavajuće dejstvo na masnu i lepljivu prljavštinu i, osim toga, može pristupiti teško dostupnim mestima i temeljito očistiti posude. Štaviše, upotreba pare značajno smanjuje operativne troškove – ovo ekološki prihvatljivo rešenje minimizuje potrebu za deterdžentima, kao i potrošnju vode, smanjujući troškove rada po ciklusu. Merač provodljivosti, postavljen na odvodu otpadnih voda, meri čistoću vode i pomaže u prekidu procesa čim se dostigne zadata vrednost, čime se dodatno smanjuje potrošnja vode i drugih energenata. Pored toga, proces pranja se stalno nadgleda putem namenskih sondi za temperaturu vazduha/vode i pare u komori.

Dostupno u zemljama :