Sistemi za destilaciju vode

Laboratorijski sistem za destilaciju vode ima najšire mogućnosti uklanjanja u odnosu na bilo koji drugi oblik prečišćavanja vode i ne zahteva potrošni materijal.

Tipične primene sistema za destilaciju vode uključuju:

 • U „life science“
 • Mikrobiologija
 • Kultura ćelija i tkiva
 • Opšta laboratorijska svrha
 • Napajanje vode u sisteme za vodu tipa 1
 • Opšta laboratorijska oprema (vodena kupatila, inkubatori, itd.)
 • Autoklav
 • Ovlaživanje
 • Pranje/ispiranje staklenog posuđa

Postoje dve vrste sistema za destilaciju vode koje nudi Thermo Scientific:

 • Klasični destilatori
 • „Mega-Pure“ destilatori

Odgovarajući model za vašu primenu može se izabrati na osnovu kapaciteta, vrste napojne vode i protoka.

 • Kapacitet skladištenja:  6 L do 38 L
 • Napojna voda: pijaća iz slavine ili prethodno prečišćene kao za „Mega-Pure“ sisteme
 • Protok: 1 L/h do 38 L/h

Potražite „Vodič kroz sisteme za prečišćavanje vode“ ili „Waterbook“ za opširnije informacije ili posetite Interaktivni vodič firme Thermo Scientific da biste lako pronašli pravi sistem za svoje potrebe.

Korisni linkovi: Waterbook

Dostupno u zemljama :