Softveri za hromatografiju

Thermo Scientific platforme za masenu spektrometriju omogućavaju pojednostavljenje vaše MS i MS/MS analize zahvaljujući intuitivnom korisničkom interfejsu, koji prikuplja, analizira, upravlja i izveštava podatke koje generiše vaš LC-MS, GC-MS, IRMS ili ICP-MS sistem. Ove softverske platforme sadrže i obimne spektralne biblioteke koje dodatno doprinose lakšoj kvantifikaciji željenih analita.