Novi digestori

Koncept prozirnih Waldner digestorima unosi revoluciju i novine u radna okruženja laboratorija, povećavajući osećaj prostora i olakšavajući komunikaciju zaposlenih. Otvorenost u dizajnu omogućava komunikaciju i saradnju između korisnika laboratorija, što je sve važnije obzirom na zahteve koji se danas postavljaju pred laboratorije. Novi digestori imaju zastakljene bočne i zadnje zidove, ergonomski-kosi prednji deo, a zajedno sa mnogim drugim funkcionalnim karakteristikama, nude značajnu dodatnu vrednost za korisnika. Zastakljivanje iznad servisnih modula može se, na zahtev korisnika, prebaciti sa prozirnog na neprozirno staklo.