Sistemi za modifikovanje strujnih kola

Tehnologija za modifikovanja strujnih kola (Circuit edit technology) omogućava brzo modelovanje za male ispravke dizajna u različitim tačkama procesa proizvodnje integrisanih kola (IC). Modifikovanje se može vršiti: nakon prve greške sa silicijumom, za poboljšanje prinosa proizvodnje, da se napravi mali broj funkcionalnih čipova za beta developere, kao i za rešavanje problema pouzdanosti. Inžinjeri za modifikaciju strujnih kola, uklanjaju slojeve sa čipa do mesta za koje sumnjaju da postoji defekt, a onda uklanjaju ili dodaju provodni ili izolacioni sloj u precinim geometrijama. Ovim se omogućava proizvodjačima strujnih kola da validiraju promene u dizajnu bez prepravki kalupa i proizvodnje dodatnih vafer-a.