Aplikacije u elementalnoj analizi

Thermo Scientific OES, XRF, XRD, XPS, ICP instrumenti zadovoljavaju potrebe svih analitičkih laboratorija u metalurgiji, rudarstvu, geologiji i geohemiji, industriji nafte, polimera, stakla i keramika, poluprovodnika, boja i hemikalija, forenzičkim istraživanjima i zaštiti životne sredine.

  • Optička emisiona spektrometrija (OES), koja koristi ekscitaciju varnicama, zadovoljava najzahtevnije potrebe analize metalske industrije – u kontroli proizvodnje, istraživanju i razvoju, inspekciji ulaznog materijala i sortiranju otpada.
  • XRF analiza praškastih, čvrstih ili tečnih uzoraka ima rešenja u širokom spektru primena uključujući cement, metale, rudarstvo, naftu, hemikalije, životnu sredinu i hranu.
  • Rendgenska difrakcija (XRD) daje detaljne strukturne i fazne informacije materijala koji koriste difrakciju rendgenskih zraka, u širokom spektru industrijskih i istraživačkih primena, uključujući akademska istraživanja, hemikalije, farmaceutske proizvode, polimere, poluprovodnike, tanke filmove, metale i minerale.
  • Površina čvrstog predmeta je od velike naučne važnosti, imajući u vidu da hemijska svojstva kao što su korozija, kvašenje, katalitička aktivnost, adhezivnost i mnoge druge potiču od nekoliko slojeva atoma na njegovoj površini. Rendgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) je alat za proučavanje ovih najviših slojeva, odnosno površinske hemije. XPS meri elementalni sastav uzorka, empirijsku formulu, hemijsko i elektronsko stanje i može se koristiti za proučavanje bilo čega – metala, legura, poluprovodnika, stakla, polimera, organskih materija, keramike, ulja, itd.
  • TOC instrumenti mere količinu organskog, neorganskog ili ukupnog ugljenika u raznim uzorcima. Koriste se u svim industrijama: farmaceutskoj, hemijskoj prehrambenoj, industriji voda, pića, u elektranama, mikroelektronici. U farmaceutskim prečišćenim vodama kao i kod pijaćih voda, organski ugljenik je bitan parametar za merenje kvaliteta vode. Takođe, TOC se u farmaciji se koristi za validaciju čišćenja. Kod elektrana je jedan od parametara koji govori o tome u kom su stanju cevi za hlađenje i generaciju para.
  • Atomska apsorpciona spektroskopija (AAS) je analitička metoda za kvalitativno i kvantitativno određivanje koncentracije metala u zadatom uzorku. AAS serija 3000 se koristiti za analizu različitih elemenata u širokom spektru uzoraka kao i u različitim oblastima: zaštita životne sredine, industrija, bezbednost hrane, usaglašenost sa farmaceutskim standardima. Kombinacijom sve tri tehnike, plamene, grafitne i hidridne, omogućeno je praćenje velikog broja elemenata – od visoke koncentracije do analize tragova.
  • Modeli serije iCAP PRO ICP-OES efikasni su za elementalne analize širokog spektra uzoraka gde je matriks složen ili sadrži visok nivo rastvorenih čvrstih supstanci. U jednom uzorku može se, simultano, analizirati veliki broj elemenata.
  • ICP-MS omogućava kako rutinske analize, tako i najsavremenije istraživačke aplikacije u zaštiti životne sredine, industriji, farmaciji i bezbednosti hrane, čak i za kompleksne matrikse.

OES: Ultra-brza analiza mikro inkluzija u aluminijumu i njegovim legurama sa Thermo Scientific ARL iSpark analizatorom metala – Standardna analiza uključaka

OES: Ultra-brza analiza mikro inkluzija u čeliku sa Thermo Scientific ARL iSpark metal analizatorima – napredna analiza uključaka

OES: ARL SMS sistem automatizacije

XRF: Analiza klinkera i cementa pomoću Thermo Scientific WDX ARL OptimX

XRD: Obezbeđivanje sigurnijih i efikasnih farmaceutskih formulacija pomoću rendgenske difrakcije

AAS: Analiza antimona u vodi

AAS: Analiza cinka u pastama za zube

AAS: Analiza arsena u morskoj vodu

ICP-OES: Određivanje teških metala u namirnicama korišćenjem Thermo Scientific iCAP PRO X Duo ICP-OES

ICP-OES: Određivanje elementarnih primesa u grafitnom prahu za anode litijum-jonskih baterija

ICP-OES: Analiza elementalnih zagađivača u piću korišćenjem Thermo Scientific iCAP PRO XP

ICP-OES: Određivanje više elemenata u biljnom ulju, pouzdanom i osetljivom tehnikom ICP-OES

ICP-OES: Brza i precizna procena kvaliteta vode korišćenjem ICP-OES

ICP-MS: Određivanje tragova elemenata u ultračistim kiselinama koja je namenjena za proizvodnju poluprovodničkih elemenata korišćenjem Thermo Scientific ICPMS iCAP RQ

ICP-MS: Ukupna elementarna analiza uzoraka hrane za
rutinske i istraživačke laboratorije koje koriste
Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS

ICP-MS: US EPA SV-846 Metod 6020B korišćenjem
iCAP RQ ICP-MS

ICP-MS: Određivanje elemenata u tragovima u fotorezistentnim
rastvaračima koristeći Thermo Scientific
iCAP TQs ICP-MS

ICP-MS: Analiza elementarne čistoće farmaceutskih proizvoda koristeći instrument Thermo Scientific
iCAP RQ ICP-MS

OAE: Elementarna analiza: CHNS/O karakterizacija
čvrstih i tečnih đubriva korišćenjem elementarnog analizatora
Thermo Scientific FlashSmart

OAE: Elementarna analiza: CHNS karakterizacija
forenzičkih uzoraka korišćenjem FlashSmart-a, elementarnog analizatora

OAE: Tačan i precizna analiza sumpora korišćenjem Thermo Scientific FlashSmart elementarnog analizatora

OAE: Precizna analiza azota, ugljenika i sumpora za agronomske aplikacije koristeći Thermo Scientific FlashSmart, elementarnog analizatora

OAE: Elementarna analiza: CHNS karakterizacija
stene totalnim sagorevanjem

TOC: Inovativna rešenja za recirkulaciju sistemi akvakulture (RAS)

TOC: Pet vrhunskih tajni validacije uspešnosti čišćenja

TOC: Poboljšanje tretmana morske vode za hlađenje

TOC: Korišćenje EDI u proizvodnji čiste vode

TOC: Tri faktora koja treba uzeti u obzir prilikom validacije dezinfekcije

XPS: Analiza materijala elektroda kod litijum-jonskih baterija

XPS: Razumevanje hemijskih i elektronskih svojstava OLED materijala

XPS: Identifikacija struktura na površini polimera modifikovanih plazmom

XPS: Brzo dobijanje XPS slike pomoću SnapMap-a

XPS: XPS analiza površinskih kontaminacija na čeličnim uzorcima