GC-MS - Gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom

Sistemi za gasnu hromatografiju-masenu spektrometriju (GC-MS) firme Thermo Scientific pružaju visoku oseljivost i ponovljive rezultate i pri najizazovnijim aplikacijama – čak i onim koje uključuju kompleksne matrikse, što omogućava korisniku da izvuče više informacija iz svakog uzorka i time poveća poverenje u analitički rezultat. U kombinaciji sa Thermo-vim softverom, napredni GC-MS instrumenti vam omogućavaju da dostignete ili premašite i najstrožije zahteve za performanse, pouzdanost i vrednost. Pogledajte portfolio, ili nam dopustite da konfigurišemo sistem koji će odgovarati potrebama vaše aplikacije i laboratorije.