XRF - Rendgenska fluorescentna spektrometrija

Postignite brzu karakterizaciju i analizu materijala kako biste bili sigurni da su ispunjene hemijske specifikacije proizvoda. Rendgenska fluorescentna tehnologija (XRF) je zlatni standard za tačnu, nedestruktivnu analizu elemenata u širokom spektru primena, uključujući metale, rudae, naftu, cement, hemikalije, životnu sredinu i hranu.