Ormani za zapaljive, eksplozivne i druge agresivne hemikalije

Specijalni ormari služe za bezbedno skladištenje agresivnih i opasnih hemikalija koje je potrebno uskladištiti u laboratorijama – rastvarača, kiselina, baza i boca sa komprimovanim gasom, a mogu se koristiti i za odlaganje standardnih hemikalija. Kiseline, baze i zapaljive tečnosti mogu da se odlažu direktno u kontejnere na bezbedan način kroz sigurnosne levkove. Mehanički ili elektronski pokazivači nivoa zajedno sa odgovarajućim ventilacionim sistemima čine bezbednosne ormare kompletnim.

Waldner nudi nekoliko tipova specijalnih ormara:

  • Laboratorijski orman za kiseline i baze
  • Sigurnosna kaseta ispod digestora (za skladištenje ograničenih količina kiselina i baza)
  • FWF 90 Sigurnosni ormarić za digestore (za skladištenje ograničenih količina zapaljivih tečnosti)
  • FWF 90 Sigurnosni ormar (za skladištenje ograničenih količina zapaljivih tečnosti)
  • G 90 Sigurnosni ormar za boce pod pritiskom (za skladištenje boca sa komprimovanim gasom u zgradama).

Pogledajte Tehnički katalog za detaljnije informacije o specijalnim laboratorijskim ormanima i kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli da pronađete najbolje rešenje za vašu laboratoriju.