Individualni sistemi sa izolovanim protokom vazduha

ZOONLAB obezbeđuje savremena rešenja sa individualnim protokom vazduha za uzgoj najšireg spektra laboratorijskih životinja u skladu sa smernicama o dobrobiti životinja. Aparati su razvijeni u saradnji sa kupcima kako bi se stvorili kontrolisani, ponovljivi uslovi uzgoja. Ovi sistemi su izuzetno popularni zbog svoje velike pouzdanosti, lakog rukovanja i niskih operativnih troškova.