GD-MS - Masena spektrometrija sa užarenim pražnjenjem

Maseni spektrometar sa užarenim pražnjenjem (GD-MS) vrhunski je alat za direktnu analizu čvrstih materijala visoke čistoće, kao i poluprovodnika i keramičkih prahova kao što su Al2O3 ili SiC. Primene dubinskog profilisanja se kreću od nanometarskih do 100 µm debljine i sistem može detektovati i rutinski kvantifikovati skoro sve elemente prisutne u čvrstom uzorku u opsegu ppb ili ispod. Uverite se da vaši materijali visoke čistoće ispunjavaju specifikacije sa ultra osetljivim i preciznim Thermo Scientific Elementom GD Plus GD-MS.