Standardni kavezi sa poklopcima i bocama

ZOONLAB nudi veliki izbor kvalitetnih konvencionalnih rešenja i dodataka za uzgoj miševa, pacova, hrčaka, zamoraca i zečeva. Sva rešenja su razvijena zajedno sa partnerima ZOONLAB-a iz naučne zajednice i na osnovu međunarodnih pravila i propisa . ZOONLAB-ov portfolio sadrži kaveze, žičane poklopce od nerđajućeg čelika, filtere, boce za vodu i čepove, kao i police od nerđajućeg čelika za sve vrste kaveza.