Procesni analizatori

Hach nudi širok spektar procesnih analizatora za različite parametre kao što su hlor, amonijum, hlor dioksid, fosfat, fluor, natrijum, silicijum, ozon, ali i parametara poput tvrdoće, brojanja čestica, zamućenosti, nutrijenata i TOC. Pored toga, analizatori EZ serije uključuju praćenje ukupnog azota/fosfora, ali i nove i jedinstvene parametre kao što su isparljive masne kiseline i ATP.