Titralab AT1000 i KF1000

Laboratorijski sistemi za analizu Titralab serije AT1000 su automatski analizatori, koji pokrivaju i potenciometrijsku titraciju (serija AT1000) i volumetrijsku titraciju po Karl Fišeru (serija KF1000), sa unapred podešenim metodama koje omogućavaju tačne i pouzdane rezultate, zahvaljujući čemu tehničari dobijaju precizne rezultate i ponovljive titracije.
Sistem Titralab serije 1000 se sastoji od dva elementa: paketa za aplikacije i titratora (AT1000 ili KF1000). Titrator se isporučuje unapred sastavljen za brzo podešavanje, a paket aplikacija uključuje sve specifične elemente kako bi bilo ko brzo i lako mogao da podesi i koristi titraciju bez potrebe za bilo kakvim složenim programiranjem.

Dostupno u zemljama :