Infracrveni (IC) i FT-IR mikroskopi

Intuitivna mikroskopska rešenja kompanije Thermo Scientific su dizajnirana da brzo pruže odgovore sa potrebnim samopouzdanjem. Porodica mikroskopa je dizajnirana da karakteriše mikroskopske uzorke za kontrolu kvaliteta, analitičke usluge, istraživanja ili akademske zajednice za analizu širokog spektra materijala kao što su hrana, farmaceutski proizvodi, polimeri, premazi, ambalaža, tekstil i hemikalije.