Bioquell

Bioquel, Ecolab rešenje, se bavi proizvodnjom validiranih sistema usaglašenih sa regulativama, namenjenih za biodekontaminaciju vazduha i površina. Ovi sistemi koriste tehnologiju isparenja 35% vodonik-peroksida. Bioquell rešenja imaju za cilj da zaštite vaše proizvode i procese od bioloških zagađivača eliminacijom problematičnih bakterija, virusa, gljivica, spora i drugog. Portfolio uključuje H2O2 dekontaminatore i izolatore.