Recipe

RECIPE je jedan od vodećih CE-IVD snabdevača u kliničkoj dijagnostici, sa rastućim asortimanom HPLC i LC-MS/MS kompleta, kalibranata, kontrola i internih standarda, sertifikovanih prema ISO 13485. Njihovi proizvodi zadovoljavaju potrebe medicinskih i bolničkih laboratorija kao i istraživačkih ustanova.