Zahtev za etaloniranje / ispitivanje

  Podaci o podnosiocu zahteva

  Po potrebi, navesti neki od normativnih dokumenata: Pravilnik o načinu upotrebe i klasifikaciji etalona
  jedinice odgovarajuće fizičke veličine; Pravilnik o metrološkim uslovima za dato merno sredstvo; odgovarajući
  međunarodni, strani ili domaći tehnički propis ili standard; metrološka specifikacija proizvođača ili slični
  zahtevi deklarisani od imaoca ili korisnika mernog sredstva, odnosno podnosioca zahteva.

  1 Po potrebi, navesti neka metrološka svojstva merila: merni opseg merila , uticajne veličine itd.

  Podaci o mernom sredstvu
  Zahtevi korisnika etaloniranja

  Predlog mesta etaloniranja


  Prisustvovanje korisnika/njegovog predstavnika etaloniranju


  Prilozi

  Tehnička dokumentacija uz merno sredstvo (na primer, uputstvo za upotrebu, tehnički opis rada i dr.)


  Odaberite fajl
  No file chosen.

  Dodatna oprema i pribor (ako je potrebna za etaloniranje/ispitivanje)


  Odaberite fajl
  No file chosen.

  Sertifikat prethodnog etaloniranja/ispitivanja (kopija)


  Odaberite fajl
  No file chosen.