Analogni kontroleri

Analogni kontroleri kompanije Hach pružaju ekonomične opcije za merenje parametara za tretman vode. Kontroleri se mogu povezati na više načina kako bi ispunili zahteve vaše aplikacije. Odabrani kontroleri su dostupni sa sertifikatom za primenu u opasnim područjima za upotrebu pogodnim za grube, industrijske aplikacije. Pogledajte modele i konfiguracije analognih kontrolera na linku niže.

Dostupno u zemljama :

Modeli

Orbisphere 366xEx kontroleri
Orbisphere 410/510 kotroleri ugljen-dioksida
Orbisphere 410/510 kontroleri kiseonika
Orbisphere 410/510 kontroleri ozona
Orbisphere 51x kontroleri vodonika
Orbisphere 51x kontroleri azota
SI794 Transmitters