Solitax sc procesne sonde

Hach-ove digitalne procesne sonde Solitax sc dizajnirane su za tačno određivanje zamućenosti i suspendovanih čvrstih materija u skladu sa DIN EN ISO standardima. Zbog veoma velikog opsega merenja za zamućenost i čvrste materije, porodica Solitax sc nudi širok spektar primene i idealna je za aplikacije za vodu za piće, otpadne vode, površinske vode i tretman mulja. Korišćenjem infracrvene duo metode rasejane svetlosti Solitak sc obezbeđuje jedinstveno merenje čvrstih materija nezavisno od boje i pouzdanu analizu mulja.
Instrumenti u porodici Solitak sc su prilagodljivi da odgovaraju svakom polju primene – modeli su dostupni kao sonde za uranjanje ili inline, za merenje zamućenosti i čvrstih materija, u kućištu od plastike ili nerđajućeg čelika, sa ili bez uređaja za samočišćenje. Hach Solitax sc senzori koriste metodu dvostruke raspršene svetlosti za merenje suspendovanih čvrstih materija u najizazovnijim tamnim muljevim ili svetlim krečnim matricama. Samočisteći brisač obezbeđuje tačne rezultate čak i u prisustvu agresivnog biološkog rasta i mehurića gasa.

Dostupno u zemljama :