DR3900 laboratorijski spektrofotometar za analizu voda

Sistem fotometara Hach DR3900 je dizajniran da pruži tačne rezultate pružanjem podrške operateru tokom svakog koraka:

  • Priprema uzorka: smanjeni koraci rukovanja i precizno doziranje
  • Analiza uzorka: automatsko prepoznavanje testa, provera isteka roka kiveta, itd.
  • Dokumentovanje rezultata: raznovrsno upravljanje podacima, kontrolne kartice

Imajući na umu svakodnevnu rutinu analize vode, spektrofotometar DR3900 je optimizovan za bezbedne procese i smislene izveštaje. Kontrolni parametri kao što su fosfat, amonijum, COD, azot i mnogi drugi su jednostavni za merenje. Spektrofotometar i način rukovanja testovima su dizajnirani da elminišu bilo kakve greške u analizi vode.

Dostupno u zemljama :