DR6000 spektrofotometar

Hach DR6000 UV-VIS spektrofotometar pruža vrhunske performanse i za zahtevne fotometrijske aplikacije i za rutinske laboratorijske zadatke. Dizajniran za efikasan rad u profesionalnim laboratorijama, sistem poseduje inteligentni softver koji podržava korisnike u rutini kalibracije, obezbeđenju kvaliteta, kao i razvoju prilagođene aplikacije. DR6000 nudi skeniranje velike brzine talasne dužine preko UV i vidljivog spektra, i dolazi sa preko 250 unapred programiranih metoda, uključujući najčešće metode testiranja koje se danas koriste. Sa opcionim dodacima koji omogućavaju testiranje velikog obima preko izmenjivača uzoraka u obliku vrteške, i povećanom preciznošću sa sistemom za isporuku uzoraka koji eliminiše greške optičkih razlika, ovaj instrument obezbeđuje uspešno rukovanje u svim analizama za ispitivanjem vode.

Dostupno u zemljama :