Neptun serija – multikolektorski ICP-MS visoke rezolucije

Thermo Scientific Neptun serija multikolektorskih masenih spektrometara visoke rezolucije sa indukovano-spregnutom plazmom (MC-ICP-MS) omogućavaju zadovoljavanje sve širih zahteva primene geonauka i drugih disciplina koje zahtevaju merenje odnosa izotopa visoke preciznosti. Sistem integriše tehnologije koje su dokazane i uspostavljene na terenu kod instrumenata serije Neptun sa najnovijim dostignućima Thermo Fisher Scientific tehnologije za analizu odnosa izotopa. Ovi razvoji uključuju 1013 om-sku tehnologiju pojačivača sa kalibracijom pojačanja i Tau korekcijom, Jet interfejs za najveću osetljivost i centralni dvokanalni detektor (SEM/Faradajeva čaša).

Dostupno u zemljama :