THERMO SCIENTIFIC

Thermo Fisher Scientific Inc. je vodeći svetski proizvođač analitičkih instrumenata, reagenasa, potrošnog materijala, kao i softverskih usluga. Thermo Fisher Scientific konstantno radi na unapređenju svojih proizvoda kako bi svojim klijentima omogućio da ubrzaju istraživanje, reše složene analitičke izazove, povećaju produktivnost u svojim laboratorijama, poboljšaju dijagnostiku ili razviju nove terapije.

Analysis d.o.o. je ovlašćeni distributer Thermo Fisher Scientific-ovog brenda, Thermo Scientific, za sledeće zemlje: Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Albanija, u zavisnosti od tehnike.

Thermo Scientific, kao brend kompanije Thermo Fisher Scientific, posvećen je preciznosti u analitici. Thermo Scientific instrumenti, oprema, softver, usluge i potrošni materijal nude rešenja za niz primena, uključujući karakterizaciju uzoraka i materijala, hemijske analize za potrebe kliničke dijagnostike i proizvodnju terapeutika. Thermo Scientific instrumenti čine najveći deo prodajnog programa kompanije Analysis. Pored prodaje, uključene su i aktivnosti nakon prodaje kao što su servis, održavanje i podrška aplikacijama.

U Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, Analysis nudi svu opremu koja vam je potrebna za vašu laboratoriju, kao i kompletna projektna rešenja za nove ili postojeće laboratorije. Širok spektar generalne laboratorijske opreme iz portfolia Thermo Fisher Scientific uključuje čitače mikrotitar pločica, sisteme za prečišćavanje vode, centrifuge, šejkere, grejne ploče i mešalice, sve vrste pipeta, uređaje za hlađenje kao što su frižideri, zamrzivači, zamrzivači na ultra niskim temperaturama i sisteme za krioprezervaciju, kao i monitoring kontrole bežičnim sistemima.

Kako je priprema uzorka kritičan korak u bilo kojoj analitičkoj proceduri, Analysis nudi automatizovane sisteme za ekstrakciju rastvarača (ASE), automatizovane sisteme za ekstrakciju čvrste faze (SPE) i Reacti-Therm sistem za derivatizaciju uzoraka sa raznim mogućnostima kao što su zagrevanje, mešanje i isparavanje, za pouzdanu pripremu uzoraka. Diskretni analizatori (DIA) Thermo Scientific Gallery su automatizovani hemijski analizatori različitih parametara koji vam omogućavaju da smanjite vreme praktičnog rada i pojednostavite laboratorijsko testiranje tokom vašeg analitičkog procesa. Optimizovani su za brzinu, fleksibilnost i preciznost za industrijske, podzemne, otpadne vode i vodu za piće, ali i u industriji pića, analizi enzima i analizi zemljišta. Pored Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore, DIA analizatori dostupni su i za slovenačko tržište.

Važan deo našeg portfolija čine najsavremeniji instrumenti za elementalnu analizu. Optička emisiona spektrometrija (OES) zadovoljava potrebe zahtevnih analiza u metalskoj industriji od kontrole proizvodnje do istraživanja i razvoja. X-Ray Fluorescence (XRF) instrumenti imaju širok spektar primena u analizi u različitim industrijama praškastih, rasutih ili tečnih uzoraka kao što su cement, metali, rudarstvo, nafta, hemikalije, životna sredina i hrana. Instrumenti za difrakciju X-zraka (XRD) daju detaljne strukturne informacije materijala u širokom spektru industrijskih i istraživačkih primena. Rendgen fotoelektronska spektroskopija (XPS) daje informacije o najvišim slojevima, odnosno hemiji površine metala, legura, poluprovodnika, stakla, polimera, organskih materija, keramike, ulja, itd. Programom elementalne analize obuhvaćena je najveća teritorija koja obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Hrvatsku i Albaniju.
Najčešće korišćeni uređaji su:

 • ARL iSpark 8860
 • ARL PERFORM’X sekvencijalni rendgenski fluorescentni spektrometar
 • ARL OPTIM’X WDXRF spektrometar
 • ARL 9900 Total Cement analizator

Analysis nudi Thermo Scientific induktivno spregnute optičke emisione spektrometre plazme (ICP-OES) i induktivno spregnute masene spektrometre plazme (ICP-MS) – vrhunske instrumente za kompletnu elementarnu analizu od sub-ppt do ppm nivoa, omogućavajući visok protok uzorka u oba primenjena ispitivanja i industrijske laboratorije. Dostupni su u gore navedenim teritorijama, osim u Hrvatskoj.
Najčešće korišćeni uređaji su:

 • iCAP PRO XP ICP-OES
 • iCAP RQ ICP-MS
 • iCAP TQ ICP-MS

Thermo Scientific elektronski mikroskopi (EM) našli su svoju primenu u karakterizaciji materijala, proizvodnji poluprovodnika i nauci. Nudimo mikroskope koji spadaju u dve osnovne kategorije, transmisioni elektronski mikroskop (TEM) i skenirajući elektronski mikroskop (SEM). Dok se kompletan portfolio elektronskih mikroskopa nudi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori, desktop SEM instrumenti dostupni su i u Sloveniji.
Najčešće korišćeni uređaji su:

 • Phenom XL G2 Desktop SEM
 • Phenom Pharos Desktop SEM
 • Axia ChemiSEM Scanning Electron Microscope
 • Scios 2 DualBeam
 • Prisma E SEM
 • Spectra 300 TEM
 • Talos F200X TEM

Instrumenti za molekulsku spektroskopiju Thermo Scientific uključuju tri tipa spektrometarskih Sistema koji se baziraju na emisiji, monohromatskoj apsorpciji i Furijeovoj transformaciji. Svi oni se mogu naći u portfoliju kompanije Analysis, i to u sledećim zemljama: Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Crna Gora. Inovativna rešenja molekularne spektroskopije koja nudimo su FT-IR, Raman, FT-NIR, UV-Vis i fluorescentni spektrometri, spektrofotometri i mikroskopi.
Najčešće korišćeni uređaji su:

 • Nicolet iS20 FTIR spektrometar
 • Nicolet iS50 FTIR spektrometar
 • DXR3 Raman mikroskop
 • Antaris II FT-NIR analizator

Thermo Scientific-ov opsežan portfolio hromatografskih sistema (HPLC, UHPLC, GC i IC) vam omogućava da sa sigurnošću razdvojite komponente u složenim uzorcima. Sa svojim softverom, oni osiguravaju pouzdanost podataka i da su vaše analize u skladu sa regulatornim zahtevima. Kada su u pitanju hromatografska rešenja Thermo Scientific-a, Analysis je ovlašćen za sledeće zemlje: Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Crna Gora. Inovativni i pouzdani instrumenti za tečnu hromatografiju uključuju Vanquish seriju analitičkih HPLC i UHPLC sistema koji pružaju sve što vam može zatrebati – od HPLC i UHPLC sistema za specifične aplikacije kao što su 2D-LC i dual LC, do nano-, kapilarnih- i mikro- UHPLC sistema za proteomiku, metabolomiku i analizu intaktnih proteina.
Najčešće korišćeni uređaji su:

 • Vanquish Core HPLC sistemi
 • Vanquish Flex UHPLC sistemi
 • Vanquish Duo UHPLC sistemi
 • Vanquish Horizon UHPLC sistem, integrisani biokompatibilni sistem
 • Vanquish Neo UHPLC sistem za nano-, kapilarnu-, and micro-flow LC-MS

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Analysis predstavlja program Thermo Scientific masenih spektrometara na teritoriji Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Ovaj portfolio se sastoji svih mogućih kombinacija masenih spektrometara, uključujući Orbitrap tehnologiju, kao i druge analitičke tehnike kao što su LC-MS, GC-MS, ICP-MS, IC-MS, GD-MS.
Najčešće korišćeni uređaji su:

 • TSQ 9000 GC-MS/MS system sa trostrukim kvadrupolom
 • TSQ Fortis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom
 • TSQ Quantis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom
 • TSQ Altis Plus maseni spektrometar sa trostrukim kvadrupolom
 • Orbitrap Exploris 120 maseni spektrometar
 • Orbitrap Exploris 240 maseni spektrometar
 • Orbitrap Exploris 480 maseni spektrometar
 • Orbitrap Fusion Lumos Tribrid maseni spektrometar
 • Orbitrap Fusion Tribrid maseni spektrometar
 • Orbitrap Eclipse Tribrid maseni spektrometar
 • Orbitrap ID-X Tribrid maseni spektrometar
 • DFS megnetni sektror GC-HRMS system