TraceFinder softver

Rutinski skrining i kvantitaticija velikog obima zahtevaju brz pristup pouzdanim rezultatima, u sistemima gde korisnici često imaju različit nivo iskustva. Povećajte produktivnost kroz akviziciju i obradu rutinskih kvantitaivnih podataka, kao i targetovanog skrininga kroz upotrebu LC, GC (uključujući i multipleks, kao i sisteme drugih proizvodjača), kvadrupolnih i HRAM-MS sistema. Softver je moguće konfigurisati sa nomenklaturom specifičnom za ispitivanje hrane i životne sredine, kliničke, forenzičke, pharma/bioharma laboratorije, za brži razvoj pouzdanih metoda koje su svima raspolaganju uz minimalan proces obuke.

Dostupno u zemljama :