GC autosempleri

Dostupni su različiti autosempleri za gasnu hromatografiju (GC), koji mogu izvršiti bilo koji zahtev: injektovanje tečnosti, automatizovano uzorkovanje tipa headspace i ekstrakcije na čvrstoj fazi (SPME - solid phase microextraction), kao i automatizovane pripreme uzoraka, i obavljanja razblaživanja, standardnog dodatka i derivatizacije.