ICP-MS visoke rezolucije (HR-ICP-MS)

ICP-MS visoke rezolucije nudi najfleksibilnije i pouzdane analize za najbolje analitičke rezultate. Omogućava izvođenje tačnih i pouzdanih kvantitativnih analiza sa više elemenata na nivou traga, sa najvećem osetljivošću i bez komplikovane pripreme uzoraka. Element 2 i Element HR-ICP-MS sistemi visoke rezolucije, firme Thermo Scientific, pokrivaju opseg koncentracije mg/L do sub pg/L što ih čini posebno pogodnim za poluprovodničke, geološke i laboratorije za ispitivanje/karakterizaciju materijala.