Element XR ICP-MS visoke rezolucije

ICP-MS visoke rezolucije napravljen je za najfleksibilnije i pouzdane analize i najbolje analitičke rezultate. Pomaže vam da dobijete cistije spektre i olakšava vašu analizu. Thermo Scientific Element XR HR-ICP-MS je zlatni standard za potpuni skrining elemenata u laserskoj ablaciji u visokom dinamičkom opsegu i radu sa rastvorom, kao i za primenu kod velikog broja aplikacija odnosa izotopa. Kombinacija dvorežimskog SEM-a sa Faradajevim detektorom povećava linearni dinamički opseg za dodatna tri reda veličine. Ovo omogućava analizu bilo kog matriksa elemenata, direktno bez daljeg razblaživanja ili mera predostrožnosti kako bi se izbeglo oštećenje detektora od nenamernog merenja elemenata visokih koncentracija.

Dostupno u zemljama :