Automatic Polarimeter AP-300

Potpuno automatski polarimetar Atago AP-300 meri uzorak tako što postavlja epruvetu za posmatranje napunjenu tečnim uzorkom u komoru za uzorke i jednostavnim pritiskom na START. Digitalno prikazane merne vrednosti su lake za očitavanje. Ovaj model, koji se generalno koristi u farmaceutskim, kozmetičkim, parfemskim, industrijskim, hemijskim i prehrambenim fabrikama, najbolji je za merenje ugla rotacije. Osim toga, ugrađena Međunarodna skala šećera se široko koristi u fabrikama šećera. Proizvod ima garantni rok od 3 godine, a dostupan je i sa regulatorom temperature i priborom.

Dostupno u zemljama :