Automatic Polarimeter / Saccharimeter SAC-i

Atago-ov polarimertar SAC-i njevrhunski upotrebljiv, postiže stabilnost merenja za svega 12 sekundi (i 4 sekunde u režimu merenja što je izuzetno velika brzina za uzastopna merenja), pruža rezoluciju do 3 decimalna mesta, ponovljivost od ± 0,003 ° Ugao rotacije i ± 0,009 ° Z na međunarodnoj skali šećera i do 999 automatskih uzastopnih merenja praćenih prikazom prosečne vrednosti. Proizvod ima garantni rok od 3 godine, a dostupan je i sa regulatorom temperature i priborom.

Dostupno u zemljama :