RePo Series

RePo serija nudi prenosne refrakto polarimetre – kompaktne i lagane instrumente koji služe i kao refraktometri i kao polarimetri. Budući da može meriti indeks prelamanja i optički ugao rotacije, serija RePo čini nevidljivo, vidljivim. Brix sam po sebi može pokazati samo ukupnu količinu rastvorenih čvrstih materija u rastvoru. Međutim, sa serijom RePo, moguće je utvrditi da li je proizvod falsifikovan (npr. Ako sadrži glukozu umesto fruktoze) merenjem optičke rotacije. Ova karakteristika čini seriju odličnom za industriju meda i šećera, analizirajući mirise i invertirane šećerne sirupe, kao i lekove.

Dostupno u zemljama :