BELPYCNO L

Gasni piknometar BELPICNO L kompanije Microtrac obezbeđuje potpuno automatizovano i visoko precizno merenje zapremine i gustine u prahu, granulatu, poroznim materijalima, smešama, pastama i tečnostima. Uticaj temperature okoline ili fluktuacije pritiska kompenzuje kontrola temperature i transduktora pritiska.

Dostupno u zemljama :